Zapraszamy na Przegląd Zespołów Garażowych „Garaż 2018”

Created with Sketch.

Zapraszamy na Przegląd Zespołów Garażowych „Garaż 2018”

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku zaprasza do udziału w  Przeglądzie zespołów garażowych „Garaż”

Regulamin  „Przeglądu Zespołów Garażowych „Garaż 2018”

 

 1. ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku Plac św. Michała 6 www.mdksanok.pl

Patronat nad przeglądem objęło Radio Rzeszów ,TV „Obiektyw”, TV Galicja, Portal iSanok, Tygodnik Sanocki, Gazeta Sanocka

 

 1. Przedmiotem konkursu jest prezentacja amatorskich grup, zespołów muzycznych potocznie nazywanych „garażowymi” ,wykonujących utwory własne w dowolnym języku i stylu muzycznym.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

–  przesłanie organizatorom konkursu autorskich utworów w formie elektronicznej (1-3 piosenki) na adres mdksanok@wp.pl w terminie do 30 maja 2018 w pliku mp3, na podstawie których jury zakwalifikuje zespół do „Przeglądu – Konkursu”.

 

–  przesłanie wypełnionego formularza: „Zgłoszenie Uczestnika”  zawierające, biografię wykonawcy, fotografię zespołu, liczbę osób w zespole, nazwisko osoby zgłaszającej, potrzeby zespołu oraz kontakt należy przesłać w terminie do  30 maja 2018 do godziny 24.00 na adres: mdksanok@wp.pl pisząc w temacie: Przegląd Zespołów Garażowych „Garaż 2018”.

–  Spośród nadesłanych zgłoszeń organizator zakwalifikuje  do 12 wykonawców.

– Do dnia 5 czerwca 2018  r. na stronie internetowe www.mdksanok.pl ; zostanie zamieszczona lista zakwalifikowanych wykonawców.

– Każdy z zakwalifikowanych  wykonawców, w dniu 9 czerwca 2018 w sanockim Skansenie lub w przypadku niepogody w Klubie Naftowca „Górnik”  wykona maksymalnie 10 minutowy koncert ,na który składać się będą  dwa  utwory w tym 1 własny konkursowy,

 

 1. Organizator powołuje komisje konkursową ,która dokona wyboru zespołów biorących udział w Przeglądzie Konkursie oraz wyłoni laureatów tego przeglądu.

Ocenie będzie podlegać:

a). Aranżacja-(spójność stylistyczna, dobór elementów muzycznych)

b). Twórczość własna-(określenie groove, dobór elementów muzycznych )

c). Wokal-(prawidłowa intonacja, emisja głosu, barwa, interpretacja tekstu)

d.) Prezencja- (kostiumy oraz inne elementy wyglądu zewnętrznego wykonawców)

e).Wrażenia ogólne

 

 1. Organizator umożliwi wykonawcom zakwalifikowanym do „Przeglądu – Konkursu” bezpłatny udział w „Przeglądzie- Konkursie”. Organizator nie zwraca kosztów podróży.

 

 1. Wykonawcy zakwalifikowani do koncertu konkursowego zobowiązują się do:
 2. a) stawiania się w miejscach i terminach ustalonych z ORGANIZATOREM, celem realizacji i przygotowania wykonania do „Przeglądu – Konkursu” koncertu.
 3. b) przestrzegania zasad określonych przez ORGANIZATORA oraz dołożenia należytej staranności w wykonaniu utworu.

 

 1. Nagrodą Główną w Przeglądzie – konkursie zespołów garażowych – jest udział sesji nagraniowej w Studio Radia Rzeszów.

 

 1. Nagrody dla wszystkich wykonawców – dyplom oraz nagrody rzeczowe w zależności od możliwości finansowych organizatora oraz partnerów przeglądu.

 

 1. Laureat – zwycięzca Przeglądu „Garaż 2018” – w przypadku nagrania i wydania płyty zobowiązuje się od umieszczenia informacji na okładce -Płytę nagrano i wydano w ramach realizacji zadania publicznego – Przegląd Zespołów Garażowych „Garaż 2018” organizowany przez MDK wraz z logiem

 

 1. Wykonawcy zakwalifikowani do udziału w koncercie konkursowym, udzielają ORGANIZATOROWI zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również licencji do artystycznych wykonań utworów w telewizji, radiu, prasie i w Internecie, w celu promocji uczestników konkursu oraz programów telewizyjnych.

 

 1. ORGANIZATOR dążyć będzie do wydania płyty CD i / lub DVD pod roboczym tytułem „Przegląd zespołów garażowych Garaż 2018” zawierającej wszystkie artystyczne wykonania wykonawców – finalistów, z tym, że decyzja w tym zakresie należy do ORGANIZATORA i może być podjęta w czasie nieograniczonym od dnia koncertu. W razie podjęcia przez ORGANIZATORA decyzji o wydaniu płyty, zgłaszający wykonawcę bezpłatnie udziela licencji na wybrane piosenki ze swojego repertuaru celem zamieszczenia ich na festiwalowym CD i/lub DVD.

 

 1. Naruszenie przez wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.

 

 1. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.

 

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów (administratorów) danych osobowych dla celów organizacji konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, j. t. z poźn. zm.). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia udział w Konkursie

 

karta_zgloszeniowa-garaz

 

Facebook