Kadra

DYREKTORWiesława Skorek
GŁÓWNA KSIĘGOWAMagdalena Dubis
SEKRETARKA – KADROWAMagdalena Żwiryk
SPRZĄTACZKA – PORTIERAleksandra Witek
KIEROWNIK DZIAŁU ANIMACJI KULTURYAgnieszka Trznadel-Piasta
Pracownik ds. obsługi graficznej, informatycznej, plastycznejMateusz Kulikowski
KIEROWNIK DZIAŁU EDUKACJIAnna Konieczna
Starszy instruktor zajęć plastycznychMałgorzata Biega-Węgrzyn
Starszy instruktorAnna Słapińska
Instruktor języka angielskiegoJoanna Marć
Starszy instruktorHalina Kubit
InstruktorPaweł Kuliga
InstruktorElwira Bonk
KIEROWNIK DZIAŁU MUZYKIKonrad Oklejewicz
WolontariuszkaJoanna Hydzik
WolontariuszkaLidia Mackiewicz-Adamska

Facebook