Zapraszamy na Konkurs plastyczny „Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia?”

Created with Sketch.

Zapraszamy na Konkurs plastyczny „Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia?”

 

 
  

Zapraszamy na kolejny konkurs organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury

                  1 .Cele konkursu:

 • Utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych i religijnych
 • Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka
 • Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla nauczycieli i instruktorów.

Konkurs objął patronatem honorowym  Podkarpacki Kurator Oświaty

 1. Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną.

Proponowane techniki: malarstwo, grafika, kolaż.

Format pracy:    A-3

 

Temat pracy:  „Dlaczego lubię święta  Bożego Narodzenia?”

Uczestnicy:

I kategoria – Przedszkola

II kategoria – klasy I-III Szkoła Podstawowa

III kategoria – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa

 1. Zasady oceniania:

Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

 • pomysłowość, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny;
 • samodzielność wykonania pracy
 • dobór technik plastycznych i dekoratorskich,

 

 1. Termin składania prac: 15 GRUDNIA   2017

 

   Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom   konkursu odbędzie się podczas uroczystego wernisażu:  8 stycznia   2018 o godz.11.00 Galeria MDK

 Wystawę pokonkursową w MDK będzie można oglądać  do końca stycznia 2018 r.

 1. Postanowienia końcowe:

–   Prace należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko, 

   tytuł pracy, wiek, klasa, szkoła, opiekun, telefon do szkoły.

–   Prace nieopisane i niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

–  Prace przechodzą na własność organizatora.

 1. Prawo własności i prawo wykorzystania prac
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, opublikowania jego nazwiska przy wykonanych pracach podczas wystawy oraz w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

 

 

 

 

Facebook