UWAGA!!! Przedłużamy termin składania prac

Created with Sketch.

UWAGA!!! Przedłużamy termin składania prac

 
  

 

Przedłużamy termin składania prac na konkurs plastyczny „Dlaczego lubię święta  Bożego Narodzenia?” do 29 grudnia !!!

 

 

 

 

        1 .Cele konkursu:

  • Utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych i religijnych
  • Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka
  • Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla nauczycieli i instruktorów.

Konkurs objął patronatem honorowym  Podkarpacki Kurator Oświaty

  1. Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną.

Proponowane techniki: malarstwo, grafika, kolaż.

Format pracy:    A-3

 

Temat pracy:  „Dlaczego lubię święta  Bożego Narodzenia?”

Uczestnicy:

I kategoria – Przedszkola

II kategoria – klasy I-III Szkoła Podstawowa

III kategoria – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa

  1. Zasady oceniania:

Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

  • pomysłowość, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny;
  • samodzielność wykonania pracy
  • dobór technik plastycznych i dekoratorskich,

 

 

Facebook