„MAMA MOJA” – KONKURS FOTOGRAFICZNY

Created with Sketch.

„MAMA MOJA” – KONKURS FOTOGRAFICZNY

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„MOJA MAMA”ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku

Plac Św. Michała 6

 38-500 Sanok tel. 13 46 309 15

TEMAT:

”MOJA MAMA”

Do udziału w konkursie fotograficznym „MOJA MAMA” zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i szkół średnich.

CELE KONKURSU

 • Kształtowanie i rozwijanie  zainteresowań fotografią,
 • poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie zainteresowań,
 • zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej  rzeczywistości,
 • poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
 • popularyzowanie twórczości fotograficznej.

TEMATYKA KONKURSU – DWA TEMATY DO WYBORU:

 • „Portret mojej mamy”
 • „Mama w akcji”

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Do 20 maja 2021 roku

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 26 maja 2021 roku o godz. 16.00 podczas uroczystego wernisażu w Galerii MDK

W przypadku gdy sytuacja zagrożenia epidemiologicznego wciąż będzie się utrzymywać, wernisaż odbędzie się online. Dyplomy i nagrody wyślemy pocztą na koszt nagrodzonego, po wcześniejszej pisemnej deklaracji uczestnika konkursu.

Prośbę o wysłanie nagrody należy przesłać na adres imprezymdksanok@gmail.com

WARUNKI KONKURSU

 • Autor może nadesłać jedno zdjęcie,
 • dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe,
 • Format prac A-4 (wydruk bez ramki). Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę.

Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu MDK

 • Wydrukowane w wyżej wymienionym formacie,
 • oświadczenie o prawach autorskich,
 • metryczkę,
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku każdej osoby na zdjęciu.

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury
Plac Św. Michała 6  38-500 Sanok

KATEGORIE WIEKOWE

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

 • I – klasy 1 – 3 SP
 • II – klasy 4 – 6 SP
 • III – klasy 7-8 SP
 • IV – szkoły średnie

UWAGI KOŃCOWE

 • Konkurs jest bezpłatny.
 • Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
 • Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty, lub nadawcy.
 • Zdjęcia przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.
 • Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
 • Zdjęcia będzie można odebrać po zakończeniu wystawy, nie później niż do pierwszego lipca bieżącego roku.  
 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Facebook