HORYZONT- KONKURS PLASTYCZNY

Created with Sketch.

HORYZONT- KONKURS PLASTYCZNY

CEL I MYŚL PRZEWODNIA CAŁEGO PROJEKTU:

Jako placówka kulturalna od lat obserwujemy pracę dzieci i młodzieży na naszych kołach zainteresowań. Widzimy nie tylko progres, ale również bariery z którymi spotykają się na swoim drodze rozwoju.

Utalentowana młodzież i dzieci w dziedzinie sztuk plastycznych nie mają praktycznie żadnej możliwości ekspozycji swojej twórczości. Owszem, zdajemy sobie sprawę, że szkoły czasami organizują wystawy swoich podopiecznych, lecz nie zmienia to hermetyczności tego typu wydarzeń.

Odpowiedzią na te działania są projekty „Horyzont” oraz „Renesans” (dawniej Wiosna Młodych Artystów). Odpowiednio skierowane do dzieci i młodzieży.
Mają one przede wszystkim na celu:

• promowanie twórczości dorastającego pokolenia

• zapoznanie się ze światem kultury wyższej

• budowanie samooceny i wiary w siebie poprzez docenienie starań młodego człowieka

• zachęcania do realizacji swoich pasji i doskonalenia talentów plastycznych

Uczestnika do przeglądu może zgłosić wyłącznie szkoła podstawowa lub dom kultury z powiatu sanockiego.

regulamin przeglądu:
https://mdksanok.pl/do-pobrania/

Facebook