Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia ?

Created with Sketch.

Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia ?

Konkurs Plastyczny

Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia ?

Organizator: 
Młodzieżowy Dom Kultury
38-500 Sanok, Plac św. Michała 6
tel. (013) 46 309 15
www.mdksanok.pl

 1. Cele konkursu:
 2. Utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych

 tradycji kulturowych i religijnych;

 • Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka;
 • Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla nauczycieli i instruktorów.
 • Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną.

Proponowane techniki: malarstwo, grafika. Format pracy:   A-3

Temat pracy:  „Dlaczego lubię Święta  Bożego Narodzenia?”

Uczestnicy:

I kategoria – Przedszkola

II kategoria – klasy I-III Szkoła Podstawowa

III kategoria – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa

IV kategoria – klasy VII –VIII SP

V kategoria – Szkoły Średnie

 • Zasady oceniania:

Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami. Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

 • pomysłowość, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny;
 • samodzielność wykonania pracy
 • dobór technik plastycznych i dekoratorskich,
 • DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ SĄ NIEPODWAŻALNE
  I OSTATECZNE.
 • Termin składania prac:  18 GRUDNIA 2020 rok

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom   konkursu odbędzie się podczas uroczystego wernisażu

11 stycznia 2021 o godz.b11.00  w Galeria MDK

 Wystawę pokonkursową w MDK będzie można oglądać   do końca stycznia 2021 r.

5. Postanowienia końcowe:

 • Na odwrocie pracy należy przykleić Metryczkę MDK-Sanok.
 • Prace bez wypełnionej Metryczki nie będą oceniane.
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Prace przechodzą na własność organizatora.

6.  Prawo własności i prawo wykorzystania prac

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Facebook