PLAC ŚW. MICHAŁA 6, 38-500 SANOK
+ 48 (13) 46 309 15
mdksanok@wp.pl

Zapraszamy na konkurs!

Created with Sketch.

 ZAPRASZAMY NA KONKURS PLASTYCZNY : KOMIKS  „WIELKANOCNA  HISTORYJKA”

 

komiks 1

 

 

 

REGULAMIN

 1. Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury

38-500 Sanok, Plac św. Michała 6

tel. (013) 46 30 9152.

2. Cele konkursu:

 • Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.
 • Promowanie młodych talentów plastycznych.
 • Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie zainteresowań.

Konkurs objął patronatem honorowym Podkarpacki Kurator Oświaty

 

 1. Zasady uczestnictwa:

 

 1. Nadesłane na konkurs prace mogą być wyłącznie w języku polskim.
 2. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa .
 3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie komiksu o tematyce wielkanocnej.
 4. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby indywidualne – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum  i szkół średnich.
 5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Format pracy A-3. Na jednej planszy musi znajdować się przynajmniej 3 okienka.
 6. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów.

 

 1. Zgłoszenia:

 

 1. Zgłoszony komiks powinien zostać opisany: tytuł pracy, dane autora: imię, nazwisko, wiek, szkoła, numer telefonu.
 2. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.
 3. Ostateczny termin zgłoszeń: 5 kwietnia 2017
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

 

 1. Prawa autorskie:

 

 1. Zgłaszając komiks, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanej pracy.
 2. Twórcy zgadzają się na publikowanie komiksów przez organizatorów konkursu na wszelkich polach eksploatacji co oznacza zgodę na ewentualną publikacje .
 3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich komiksów.

 

 1. Nagrody:

 

 1. O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatora .
 2. Lista nagrodzonych prac, wybranych przez jury zostanie ogłoszona  12.04.2017  na stronie MDK.
 3. Autorzy nominowanych prac zostaną poinformowani telefonicznie.
 4. Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.

 

 1. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród:

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się  20 kwietnia 2017 w Galerii MDK o godz. 11.00.

 

 

 

Facebook