Zapraszamy na kolejny konkurs do MDK

Zapraszamy na kolejny konkurs do MDK

     
 

      Konkurs na KOMIKS pt „Wielkanocna Historyjka”

 

 

 1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

                             38-500 Sanok, Plac św. Michała 6 

                              tel. (013) 46 30 915

 1. Cele konkursu:
 2. Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.
 3. Promowanie młodych talentów plastycznych.
 4. Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie pasji, rozwijanie zainteresowań.

Konkurs objął patronatem honorowym Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie

 1. Zasady uczestnictwa:
 2. Nadesłane na konkurs prace mogą być wyłącznie w języku polskim.
 3. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa
 4. Zadaniem konkursowym jest stworzenie komiksu o tematyce wielkanocnej.
 5. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby indywidualne – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich .
 6. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Format pracy A-3. Na jednej planszy musi znajdować się przynajmniej 3 okienka.
 7. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów

 

 1. Zgłoszenia:
 2. Zgłoszony komiks powinien zostać opisany: tytuł pracy, dane autora: imię, nazwisko, wiek, szkoła, numer telefonu.
 1. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.
 2. Ostateczny termin zgłoszeń: 23 .03. 2018
 3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 1. Prawa autorskie:
 2. Zgłaszając komiks, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanej pracy.
 3. Twórcy zgadzają się na publikowanie komiksów przez organizatorów konkursu na wszelkich polach eksploatacji co oznacza zgodę na ewentualną publikacje .
 4. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich komiksów.

 

 1. Nagrody:
 2. O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatora .
 3. Lista nagrodzonych prac, wybranych przez jury zostanie ogłoszona 28.03.2018 na stronie MDK.
 4. Autorzy nominowanych prac zostaną poinformowani telefonicznie.
 5. Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.

 

 1. Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród:

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbędzie się:

 5 kwietnia 2018 w Galerii MDK o godz. 11.00

 

 

 

Facebook