ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU PLASTYCZNEGO

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ KONKURSU PLASTYCZNEGO

🐣 Nadesłane na konkurs prace mogą być wyłącznie w języku polskim.

🐣 Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo.

🐣 Zadaniem konkursowym jest stworzenie komiksu o tematyce wielkanocnej.

🐣Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby indywidualne- uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich .

🐣 Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Format pracy A-3. Na jednej planszy musi znajdować się przynajmniej 3 okienka

.🐣 Zgłoszenia: Ostateczny termin zgłoszeń: 14 kwietnia 2022 regulamin:https://mdksanok.pl/wp…/uploads/2022/03/wielkanoc_22.pdf

Facebook