PLAC ŚW. MICHAŁA 6, 38-500 SANOK
+ 48 (13) 46 309 15
mdksanok@wp.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: „Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia?”

Created with Sketch.

       Temat pracy:  „Dlaczego lubię Święta  Bożego Narodzenia?”

 1. Cele konkursu:
 • Utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych i religijnych;
 • Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka;
 • Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla nauczycieli i instruktorów.

Konkurs objął patronatem honorowym Podkarpacki Kurator Oświaty

 

 1. Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną.

Proponowane techniki: malarstwo, grafika, kolaż

Format pracy:    A-3

 

  Uczestnicy:

I kategoria – Przedszkola

II kategoria – klasy I-III Szkoła Podstawowa

III kategoria – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa

 

 1. Zasady oceniania:

Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

 • pomysłowość, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny;
 • samodzielność wykonania pracy
 • dobór technik plastycznych i dekoratorskich, ze specjalnym uwzględnieniem własnych poszukiwań technik zapomnianych, rzadko używanych.

 

 1. Termin składania prac: 20 GRUDZIEŃ 2016 rok
 1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas uroczystego wernisażu:

 

10 stycznia  2017 o godz.11.00 w Galerii MDK

 

 1. Wystawę pokonkursową w MDK będzie można oglądać do końca stycznia 2017 r.

 

 1. Postanowienia końcowe:

–   Prace należy opisać na odwrocie: imię, nazwisko, tytuł pracy, wiek, klasa, szkoła, opiekun, telefon do szkoły.

–   Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę przez   komisję konkursową.

–  Prace przechodzą na własność organizatora.

 

 1. Prawo własności i prawo wykorzystania prac

 

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, opublikowania jego nazwiska przy wykonanych pracach podczas wystawy oraz w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook