ZAJĘCIA TANECZNE kl. 1-3 SP

Celem głównym zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu. Dzieci na zajęciach poznają podstawowe kroki różnych stylów tanecznych, uczą sie choreografii oraz uczestniczą w zabawach taneczno-ruchowych.

Zajęcie Prowadzi: Magdalena Gierlicka

Facebook