ZAJĘCIA BALETOWO – RYTMICZNE

Na zajęciach dzieci poprzez zabawę poznają podstawy baletu, wykonują ćwiczenia rytmiczne oraz rozwijają koordynację słuchowo-ruchową. Kształtują poczucie rytmu, świadomość własnego ciała oraz rozbudzają wrażliwość na sztukę.

Zajęcia Prowadzi: Magdalena Gierlicka

Facebook