PLAC ŚW. MICHAŁA 6, 38-500 SANOK
+ 48 (13) 46 309 15
mdksanok@wp.pl

Z całego serca dziękujemy za wsparcie!

Created with Sketch.

Poniżej zamieszczamy oryginalny  list, który środowisko artystyczne Sanoka wystosowało do  Pana  Starosty ,Zarządu oraz Radnych  Powiatu Sanockiego. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za słowa skierowane pod naszym adresem i pełni nadziei, że nasza praca zostanie doceniona…

 

Szanowni Państwo
Starosta,
Zarząd oraz Radni
Powiatu Sanockiego

 

W związku z informacją o planowanym ograniczeniu lub zamknięciu MDK w Sanoku chcielibyśmy wyrazić nasz niepokój. Zdając sobie oczywiście sprawę z konieczności czynienia oszczędności szczególnie w czasie, gdy władza centralna obciąża nowymi kosztami samorządy, jesteśmy przekonani, że cięcia te nie mogą godzić w ludzi, szczególnie tych najmłodszych, o których rozwój, bezpieczeństwo i przyszłość jesteśmy zobowiązani dbać.

Gdyby MDK był placówką nieuczęszczaną, pustą i nikomu niepotrzebną, pozbawioną też ciekawej oferty, zamknięcie lub ograniczenie go byłoby racjonalnym wyborem. Tak jednak nie jest. MDK od lat jest miejscem, które z trudem (ze względu na trudne warunki lokalowe) jest w stanie przyjąć masę dzieci i młodzieży zainteresowanych ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Kolejne pokolenia znajdują w MDK-u inspirację, przyjaźń, poczucie bezpieczeństwa. Nie są to może tradycyjnie rozumiane zadania kulturalne, ale taki właśnie, jest charakter i zadania tej placówki. MDK w ten sposób odpowiada na faktyczne potrzeby swoich podopiecznych, kiedy trzeba jest domem kultury, innym znów razem stanowi rodzaj świetlicy. Z pewnością daje dzieciom i młodzieży drugi, bezpieczny dom, co ważne szczególnie wtedy, gdy ten pierwszy, rodzinny dom przeżywa trudności. Spotkania tu stają się dla uczestników zarazem bazą, mocną podstawą, jak i trampoliną do dalszych własnych poszukiwań i rozwoju. Spotkania wzmacniają poczucie własnej wartości, wiarę w siebie, dają radość z bycia częścią grupy, społeczności, uczą zasad przebywania w niej, inspirują – to wszystko stanowi dopiero właściwy grunt pod dojrzałe uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

W dzisiejszym świecie dzieci i młodzież dotykają przeróżne nowe patologiczne zjawiska, jak choćby eurosieroctwo. Wielu młodych ludzi czuje się wyalienowanych, samotnych, nie rozumiejąc otaczającego świata uciekają w internet, czy używki. Budowanie bezpiecznych wspólnot, środowisk, w których – w atmosferze wzajemnego szacunku i poczuciu bezpieczeństwa – można czynić pierwsze kroki w poznawaniu świata kultury, gdzie można w nieskrępowany sposób wyrażać się twórczo, jest pierwszą potrzebą. Jako dorośli jesteśmy zobowiązani tworzyć takie przestrzenie. Można powiedzieć, że w dzisiejszym świecie budowanie „kultury włączania”, czyli działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, są pilnym i priorytetowym zadaniem. Szlaki przetarł nam wielki pedagog Janusz Korczak. Sanocki MDK, zdaje się od lat podążać tą właśnie drogą, rozpoznając aktualne, najistotniejsze potrzeby dzieci i młodzieży i próbując na nie odpowiedzieć w miarę swoich możliwości. Wielu z nas doświadczyło tego osobiście. Wyrażamy także wdzięczność MDK-owi za otwartość i umiejętność dobrej współpracy z każdym z nas, wychodzenie na przeciw potrzebom, oczekiwaniom, otwartość na nowe pomysły i inicjatywy, dawanie przestrzeni każdemu, kto chce się podzielić swoją twórczością.  Dzięki temu oferta działań w MDK-u jest tak bogata i zróżnicowana. Od kółek zainteresowań rozwijających konkretne umiejętności, uzupełniających edukację szkolną, po spotkania muzyczne, poetyckie, ciekawe wystawy plastyczne, które dają szansę prezentacji zarówno dyplomowanym artystom, jak i artystom offowym. MDK staje się, dzięki swej otwartości, miejscem spotkania i dzielenia, także międzypokoleniowego.

             Zwracamy się z prośbą do organów prowadzących placówkę o ponowne rozpatrzenie swojej decyzji i wzięcie odpowiedzialności za losy i rozwój wielu młodych ludzi, którzy tam właśnie znajdują wsparcie.

Sanok, październik 2016 r.

Środowiska twórcze

 

Facebook