PLAC ŚW. MICHAŁA 6, 38-500 SANOK
+ 48 (13) 46 309 15
mdksanok@wp.pl

WIOSNA MŁODYCH ARTYSTÓW

Created with Sketch.
DOŁĄCZ DO NAS I ZACZNIJ ZMIENIAĆ ŚWIAT RAZEM Z NAMI!

Wiosna Młodych Artystów to projekt skierowany do młodzieży ze szkół średnich z powiatu sanockiego, którego głównym zadaniem jest promowanie młodzieży uzdolnionej artystycznie w dziedzinach sztuk plastycznych, graficznych, fotograficznych oraz literackich. W swojej strukturze jest on dwuetapowy, choć dopuszcza opcjonalnie jeszcze etap trzeci.


Etapem pierwszym są eliminacje prac na poziomie szkolnym. Zainteresowani uczestnicy zgłaszają chęć uczestnictwa do swoich szkolnych koordynatorów poprzez złożenie deklaracji wzięcia udziału (do pobrania poniżej w załącznikach). Deklaracje muszą być wydrukowane i podpisane przez opiekunów prawnych, bądź w przypadku pełnoletniego uczestnika przez niego samego.

Kolejnym krokiem w etapie pierwszym jest złożenie swojego portfolio (prac) w wersji cyfrowej na adres: mateusz.mdksanok@gmail.com. Wysyłamy tradycyjne zdjęcia prac lub linki do kont do profili artystycznych na Facebooku, Instagramie DeviantArcie itp. Po weryfikacji prac/kont zostanie podjęta decyzja o tym kto zakwalifikował się do drugiego etapu, czyli wystaw szkolnych.

 • Oczywiście głównym kryterium są walory artystyczne i estetyczne prac.
 • Na tym etapie chętni uczestnicy mogą zostać poproszeni o dosłanie prac, szkiców.
 • Prace mogą obejmować wszystkie techniki płaskie i przestrzenne.
  W przypadku prac literackich preferowana jest liryka ze względu na swoją długość.

Etapem drugim jest wystawa zbiorcza uczniów z jednej szkoły. W przypadku małej liczby dopuszczonych uczestników z jednej placówki wystawa zostanie scalona z uczniów z dwóch lub większej ilości placówek.

 • Minimalna liczba uczestników jednej placówki to 5 uczestników
 • O tym ile miejsca wystawowego otrzyma uczestnik, decyduje ilość jakościowych prac oraz ich rozmiar.
 • Prace mogą mieć charakter płaski (rysunki, obrazy, grafiki etc.) lub przestrzenny (rzeźby, płaskorzeźby, kolaże etc.).
  W przypadku prac literacki preferowana jest liryka ze względu na długość utworów.
 • Istnieje możliwość rozłączenia wystawy szkolnej na plastyczną oraz dodatkowy wieczorek poetycki w przypadku większej ilości uczniów.
 • Na każdego uczestnika czeka dyplom „Młodego Artysty” oraz drobny symboliczny upominek.
 • Podstawowy poczęstunek (bezalkoholowy) zapewnia MDK Sanok.
 • Za wydruk plakatów, zaproszeń i internetowych materiałów promocyjnych odpowiada MDK Sanok.

Opcjonalnym trzecim etapem jest wystawa / wieczorek poetycki solowy, zaproponowana przez opiekuna projektu. Wówczas młody artysta sam odpowiada za wystawę, ale i również przysługuje mu indywidualna dekoracja na potrzeby podkreślenia klimatu i charakteru prac. Samodzielna wystawa posiada również dodatkowe profity.

 • Wystawiający posiada znaczną swobodę jeśli chodzi o stronę wizualną wernisażu oraz materiałów promocyjnych.
 • W przypadku ukończenia 18 roku życia przez wystawiającego dopuszczany jest nisko procentowy alkohol na wernisażu.
 • Możliwość uzyskania pełnej mocy przerobowej galerii = drugi korytarz po spełnieniu wymogów ustalonych indywidualnie.
 • Możliwość dołączenia do Sabatu Młodych Artystów.

Deklaracja wzięcia udziału w Wiośnie Młodych Artystów 2022 zostanie wkrótce udostępniona, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Facebook