UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY!

Created with Sketch.

UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
38-500 Sanok, Plac św. Michała 6
tel. (013) 46 309 15
www.mdksanok.pl

 1. CELE KONKURSU:
  • Utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych
  tradycji kulturowych i religijnych;
  • Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka;
  • Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla nauczycieli i instruktorów.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną.
  Proponowane techniki:
  rysunek, malarstwo, grafika.
  Format pracy: A-3
  Temat pracy: „Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia?”
  UCZESTNICY:
  I kategoria – Przedszkola
  II kategoria – klasy I-III Szkoła Podstawowa
  III kategoria – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa
  IV kategoria – klasy VII –VIII SP
  V kategoria – Szkoły Średnie
 3. ZASADY OCENIANIA:
  Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną
  nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.
  Komisja dokona oceny prac wg
  następujących kryteriów:
  • pomysłowość, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny;
  • samodzielność wykonania pracy
  • dobór technik plastycznych i dekoratorskich,
  • praca musi być trwała, odpadające elementy dyskwalifikują pracę
  • prace naklejone na arkusze większe, niż A3, będą dyskwalifikowane
  • DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ SĄ NIEPODWAŻALNE
  I OSTATECZNE.
 4. TERMIN SKŁADANIA PRAC: 21 GRUDNIA 2021 ROK
  Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas uroczystego wernisażu
  11 stycznia 2022 o godz. 11.00 w Galeria MDK
  Wystawę pokonkursową w MDK będzie można oglądać do 29 stycznia 2022 r.

Facebook