Plac św. Michała 6 | 38-500 Sanok
+48 13 46 309 15
mdksanok@wp.pl

ŚWIETLICA

Created with Sketch.

Świetlica działająca w Młodzieżowym Domu Kultury (MDK) jest miejscem, w którym dzieci i młodzież szkolna mogą spędzać swój czas wolny od nauki. Umożliwia warunki do wypoczynku i zabawy poprzez prowadzenie różnorodnych gier animacyjno-integracyjnych, ruchowych, stolikowych i planszowych oraz zabaw towarzyskich.

Dzieci na świetlicy mają do swojej dyspozycji między innymi: X-Box, Cymbergaj, piłkarzyki, szachy plenerowe, komputery z dostępem do internetu. Pobyt na świetlicy pozwala w naturalny i swobodny sposób na wyładowanie nadmiaru emocji i zaspokojenie potrzeb ruchowo – emocjonalnych. Stwarza sytuacje do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności oraz nawiązywania nowych przyjaźni.
W ramach pracy świetlicy realizowana jest pomoc pedagogiczno – psychologiczna poprzez rozmowy wychowawczo – wspierające, a także pomoc dydaktyczno – wyrównawcza polegająca na udzielaniu pomocy w usuwaniu trudności związanych z edukacyjnymi niepowodzeniami szkolnymi.

Facebook