Plac św. Michała 6 | 38-500 Sanok
+48 13 46 309 15
mdksanok@wp.pl

STOWARZYSZENIE

Created with Sketch.

W Młodzieżowym Domu Kultury działa Sanockie Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury. Jego celem jest realizowanie zadań edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych i rekreacyjnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez organizowanie imprez artystycznych, warsztatów czy wsparcie finansowe dla kół zainteresowań. Prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej polega na wspieraniu inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzisiejszy Młodzieżowy Dom Kultury, dawniej nazywany Domem Dziecka i Młodzieży, został utworzony przez Miejską Radę Narodową w 1957 roku.

Jako instytucja promuje miasto na jego terenie i poza granicami, podtrzymuje i pielęgnuje rozwój świadomości narodowej i kulturowej, ze szczególnym naciskiem na kulturę Regionu Podkarpacia. Prowadzi działalność środowiskową, zapewniając uczestnikom opiekę i wychowując zarazem.

MDK jako stowarzyszenie bierze udział w imprezach lokalnych, krajowych, a także zagranicznych. Do głównych zajęć pracowników MDK należy umożliwianie zrzeszenia i rozwijania umiejętności młodych amatorów z różnych dziedzin, organizowanie różnorodnych imprez kulturalno – artystycznych, prowadzenie działań edukacyjnych oraz organizowanie szkoleń oraz konkursów.

Osoby, które chciałyby wesprzeć Młodzieżowy Dom Kultury, mogą wpłacić na konto dowolną kwotę pieniędzy.

NUMER KONTA SANOCKIEGO STOWARZYSZENIA SYMPATYKÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU
KULTURY 91 86421184 2018 0040 24 970001

Darowizny można wpłacać na konto z dopiskiem „darowizna”

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Facebook