PRZYPOMINAJKA :-)

Created with Sketch.

PRZYPOMINAJKA :-)

14 kwietnia upływa termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny dotyczący komiksu o tematyce wielkanocnej. Nadesłane na konkurs prace mogą być wyłącznie w języku polskim. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo.🐣 🐣 Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby indywidualne- uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich .🐣 Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Format pracy A-3 Na jednej planszy musi znajdować się przynajmniej 3 okienka.

Facebook