Powitanie

Created with Sketch.

Powitanie

‘‘…Twórcze i artystyczne wychowanie, czy też lepiej wychowanie
przez sztukę, może okazać się szczególnie ważne nie tylko dla
stworzenia artystów, czy dzieł sztuki, lecz dla stworzenia lepszych
ludzi…’’

– Abraham Maslow

Drodzy Państwo,

Moim marzeniem było, aby w swoim życiu dostać szansę pokierowania domem kultury, do którego uczestnicy zajęć będą przychodzić jak do swojego drugiego domu, gdzie będą wszechstronnie rozwijać swoją osobowość w atmosferze przyjaźni, otwartości i życzliwości, w poczuciu bezpieczeństwa. Pragnę w szczególności dotrzeć do młodego pokolenia, ponieważ chcę przekazać innym swoją miłość wobec kultury, którą zaraziłam się, tak wiele lat temu, właśnie w MDK.

Pragnęłabym, aby poprzez dużą różnorodność zajęć każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Stąd będziemy przede wszystkim uwzględniać oczekiwania, potrzeby i możliwości wychowanków.

Wierzę, że pomoże mi w tym profesjonalna, kompetentna i dobrze wyszkolona kadra, otwarta na każdego podopiecznego. Według moich obserwacji, taki właśnie zespół miałam przyjemność poznać, z czego się ogromnie cieszę. W końcu bez zaangażowanej kadry instruktorskiej nie jest możliwe rozwijanie dociekliwości poznawczej u młodych ludzi, nie jest możliwe ukierunkowanie ich na poszukiwanie dobra i piękna.

Dziękuję byłemu dyrektorowi Jakubowi Osice za życzliwe podejście do mojej osoby w trakcie procesu przekazywania obowiązków służbowych.

Liczę również na zrozumienie, współpracę i życzliwość współpracowników, rodziców i otoczenia, abyśmy wszyscy przyczynili się do pozytywnego wizerunku Młodzieżowego Domu Kultury.

Serdecznie pozdrawiam,
Wiesława Skorek

Facebook