Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Created with Sketch.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Dziś 18 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Za granicą również funkcjonuje jako Dzień Światowego Dziedzictwa.

Został ustanowiony w 1983 roku przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków. Jego celem jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego oraz podtrzymanie pamięci i tożsamości wspaniałych reliktów minionych epok.

To świetna okazja, by zagłębić się w sekrety i historie naszych sanockich zabytków, których historia nierzadko nadawałaby się na kolejną powieść Dana Browna 🙂

Tymczasem dzielimy się kawałkiem historii naszego miejsca pracy! KLIK!

Facebook