PLAC ŚW. MICHAŁA 6, 38-500 SANOK
+ 48 (13) 46 309 15
mdksanok@wp.pl

MDK organizatorem eliminacji powiatowych w konkursie poezji i prozy „Zawsze wierni”

Created with Sketch.

ZAWSZE WIERNI”

Wojewódzki turniej poezji i prozy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (II edycja )

 1. Organizatorzy:
 • Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Sędziszowie Młp. K. Iwierzyce
 • Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach
 • Gimnazjum im. JP II w Iwierzycach
 1. Cele konkursu:
 2. Upowszechnianie kultury słowa.
 3. Rozbudzanie zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami.
 4. Budzenie poczucia tożsamości narodowej.
 5. Sprawne posługiwanie się różnymi formami literackimi.

III. Czas i miejsce finału wojewódzkiego konkursu:

8 marca 2017 r. , godz. 9.30 GOK w Wiercanach

 

 1. Zasady uczestnictwa

Uczestników obowiązuje prezentacja jednego utworu (wiersza lub fragmentu prozy) do 5 min. max. Poszukiwania repertuarowe powinny uwzględniać teksty polskich twórców powstające po 1939r. aż do czasów współczesnych i rozwijać rozumienie pojęć: patriotyzm, honor, bohater, ojczyzna, wierność wartościom, zasadom.

 1. Udział w konkursie:
 2. Uczestnikami konkursu są uczniowie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Jury oceniać będzie uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:
 4. a) gimnazjum
 5. b) szkoły ponadgimnazjalne
 1. Uczestnicy wezmą udział w 3 etapach:
 2. a) szkolnym – eliminacje przeprowadzone przez szkoły we własnym zakresie. Do etapu Powiatowego szkoła typuje max. 2 przedstawicieli, chyba że Organizator Powiatowy ustali inaczej.
 3. b) powiatowym – uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie jednego dowolnie wybranego tekstu poetyckiego lub epickiego – polskich twórców mieszczących się tematycznie w motywie Eliminacje przeprowadza Organizator Powiatowy we wskazanym przez siebie miejscu i czasie, nie później jednak niż do 24 lutego 2017r. Na finał  wojewódzki powiat  przyznaje 2 nominacje, czyli powiat na finale wojewódzkim może reprezentować max. dwóch przedstawicieli.
 4. c) wojewódzkim – uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie jednego dowolnie wybranego tekstu poetyckiego lub epickiego – polskich twórców mieszczących się tematycznie w motywie
 5. Pierwsze trzy miejsca etapu powiatowego można wpisać uczniom na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły ponadgimnazjalnej – konkurs zgłoszony do KO Rzeszów.
 6. Organizator główny zapewnia nagrody rzeczowe jedynie dla laureatów finału wojewódzkiego. Organizator powiatowy przyznaje nagrody wg własnych możliwości i ustaleń. Uczestnicy przyjeżdżają na eliminacje powiatowe i finał wojewódzki  na własny koszt.
 7. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru,
 • kultura słowa,
 • interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. a) organizatorem eliminacji powiatowych jest :

 Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku

Plac  Św. Michała 6 38-500 Sanok Tel.13 46 309 15   e-mail: mdksanok@wp.pl

b)uczestników konkursu należy zgłosić do 17 lutego 2017 roku  – karta zgłoszenia eliminacji powiatowych !

c)eliminacje powiatowe odbędą się 22 lutego 2017 o godz.10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Sanoku. 

Poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa do pobrania: 

karta zgłoszeniowa

Plakat ZAWSZE WIERNI 2017

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Facebook