MDK – eliminacje powiatowe do wojewódzkiego turnieju poezji i prozy

MDK – eliminacje powiatowe do wojewódzkiego turnieju poezji i prozy

 

 

ZAWSZE WIERNI” (III edycja )

Wojewódzki turniej poezji i prozy dla uczniów szkół podstawowych (kl. 7), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

 

 

 

 1. Organizatorzy:
 • Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Sędziszowie Młp. K. Iwierzyce
 • Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Ropczycach
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku – eliminacje powiatowe

 

 1. Cele konkursu:
 2. Upowszechnianie kultury słowa
 3. Rozbudzanie zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami
 4. Budzenie poczucia tożsamości narodowej
 5. Sprawne posługiwanie się różnymi formami literackimi

III. Czas i miejsce finału wojewódzkiego konkursu:

7 marca 2018 r. , godz. 9.30 Ropczyce

Zasady uczestnictwa

Uczestników obowiązuje prezentacja jednego utworu (wiersza lub fragmentu prozy) do 5 min. max. Poszukiwania repertuarowe powinny uwzględniać teksty polskich twórców powstałe po 1939r. aż do czasów współczesnych i rozwijać rozumienie pojęć: patriotyzm, honor, bohater, ojczyzna, wierność wartościom, zasadom.

Udział w konkursie:

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych (kl. 7), gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Jury oceniać będzie uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:

a) gimnazjum i szkoła podstawowa (kl. 7)

b) szkoły ponadgimnazjalne

 

Uczestnicy wezmą udział w 3 etapach:

a) szkolnym – eliminacje przeprowadzone przez szkoły we własnym zakresie. Do etapu Powiatowego szkoła typuje max. 2 przedstawicieli, chyba że Organizator Powiatowy ustali inaczej.

b) powiatowym –Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku -uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie jednego dowolnie wybranego tekstu poetyckiego lub epickiego – polskich twórców mieszczących się tematycznie w motywie Eliminacje przeprowadza Organizator Powiatowy we wskazanym przez siebie miejscu i czasie, nie później jednak niż do 2 marca 2018r. Na finał  wojewódzki powiat  przyznaje  nominacje  w zależności od ilości powiatów biorących udział w konkursie, czyli powiat na finale wojewódzkim może reprezentować max. 6 recytatorów (jeśli w konkurs zaangażuje się 5 powiatów). Ostateczne ustalenia po zgłoszeniu się powiatów.

c) wojewódzkim – uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie jednego dowolnie wybranego tekstu poetyckiego lub epickiego – polskich twórców mieszczących się tematycznie w motywie

Pierwsze trzy miejsca etapu powiatowego można wpisać uczniom na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły ponadgimnazjalnej – konkurs zgłoszony do KO Rzeszów.

Organizator główny zapewnia nagrody rzeczowe jedynie dla laureatów finału wojewódzkiego. Organizator powiatowy przyznaje nagrody wg własnych możliwości i ustaleń. Uczestnicy przyjeżdżają na eliminacje powiatowe i finał wojewódzki na własny koszt.

Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru
 • kultura słowa
 • interpretacja utworu
 • ogólny wyraz artystyczny

Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

 

Sprawy organizacyjne:

 1. Zgłoszenia /wg wzoru – zał. nr 1/ na finał wojewódzki należy wysłać do 28 LUTEGO 2018r. pocztą elektroniczną  na adres: mdksanok@wp.pl
 2. Zgłoszenia  w wersji papierowej wystarczy przywieźć w dniu finału i przekazać organizatorom.
 3. Kontakt telefoniczny 13 46 309 15 Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku Plac Św.Michała 6 38-500 Sanok (Agnieszka Trznadel- Piasta)

 

Facebook