PLAC ŚW. MICHAŁA 6, 38-500 SANOK
+ 48 (13) 46 309 15
mdksanok@wp.pl

Konkurs Plastyczny pt.”Mój Idol”

Created with Sketch.

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym pt.”Mój Idol”

                                     REGULAMIN

 1. Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury

38-500 Sanok, Plac św. Michała 6

tel. (013)46 309 15

www.mdksanok.pl

 

 1. Cele konkursu:

# Zachęcenie do twórczego  spędzania czasu wolnego

# Kształtowanie plastycznej wyobraźni dzieci i młodzieży;

# Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;

# Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 

  Konkurs objął patronatem honorowym Podkarpacki Kurator Oświaty

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Każdy uczestnik wykonuje pracę plastyczną
 1. „Mój Idol”
 • Technika: techniki malarskie i rysunkowe
 • Format prac :maksymalnie do A1
 • W konkursie udział biorą dzieci i młodzież podzieleni na następujące kategorie wiekowe.

KAT.I – kl.V – VI Szkoła Podstawowa

KAT.II – Gimnazjum

KAT.III – Szkoły Ponadgimnazjalne

 • Prace należy opisać na odwrocie drukowanym pismem:
  tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres, telefon

Prace nie opisane nie będą oceniane.

 

 1. Termin i miejsce dostarczenia prac:

19  maja  2017

Młodzieżowy Dom Kultury

38-500 Sanok, Pl. Św. Michała 6

 

 1. Zasady oceniania:

#  Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.

#  Najlepsze prace zostaną nagrodzone i  zaprezentowane w Galerii MDK

 

 1. Wystawa pokonkursowa:

Wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca 2017 o godz.11.00

 

 1. Postanowienia końcowe:

#   Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę

przez   komisję konkursową.

#  Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

#  Prace przechodzą na własność organizatora.

 

 

 1. Prawo własności i prawo wykorzystania prac

 

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora
  oraz w Internecie.
 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, opublikowania jego nazwiska przy wykonanych pracach podczas wystawy oraz w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury

38-500 Sanok, Pl. św. Micchała 6

www.mdk.sanok.pl

 

Facebook