Sanok, Plac św. Michała 6
+ 48 13 46 309 15
mdksanok@wp.pl

HORYZONT CHALLENGE

PO CO POWSTAŁ:

 • Sytuacja na świecie odcięła wielu osobom możliwość uczęszczania na zajęcia artystyczne. Nie trzeba chyba nikomu udowadniać, że systematyczne ćwiczenia przynoszą najlepsze efekty. Wychodząc na przeciw potrzebom, dajemy Wam możliwość realizacji pasji.

NA CZYM POLEGA:

 • Co tydzień w środę o godzinie 20.00 na fanpage ’u MDK Sanok pojawi się zadanie artystyczne, na którego wykonanie uczestnicy mają czas do kolejnego zadania, dokładnie równy tydzień.
 • Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowych specjalnych zadań mogących pojawić się w każdej chwili.
 • Challenge składa się z 16 tygodniowych etapów oraz rundy finałowej.
 • Do challenge 'u można dołączyć w każdym momencie jego trwania, lecz nie można wziąć udziału w jego zaległych etapach.

DLA KOGO:

 • Challenge rozgrywany jest w 3 kategoriach wiekowych i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

 • Kategoria I – Klasy [4-6] SP , Kategoria II – Klasy [7-8] SP, Kategoria III – Szkoły Średnie

PRACE:

 • Challenge przeprowadzony jest w przestrzeni internetowej. Minimalny rozmiar pracy to A4. Nie narzucamy maksymalnego formatu. Najważniejszy jest skan pracy w formacie PDF, lub JPG w przypadku zdjęć i grafik. Formy przestrzenne (rzeźby, instalacje) nie będą uwzględnione i poddane ocenie.  Prace na kartkach w kratkę lub linię również będą odrzucone.

TECHNIKA:

 • Dajemy uczestnikom ogromną swobodę w technice. Kolaż, kredka, ołówek, grafika komputerowa, marker, farba, fotografia to tylko niektóre propozycje, które można wykorzystać. Możecie je również śmiało łączyć.

OCENA I PUNKTACJA:

 • Prace są ocenianie w skali od 1 do 7 punków. Szczególnie będziemy zwracać uwagę na estetykę wykonania oraz kompozycję prac. Proponujemy, aby tematy zadań nie traktować w najbardziej oczywisty sposób i poświęcić kilka chwil, by zaproponować coś oryginalnego.

 • Istnieje możliwość zdobycia bonusowych punktów w czasie dodatkowych zadań oraz za ciągłość udziału w wyzwaniu tj. : 1pkt (5-6 tyg.) 2 pkt. (7-9 tyg.) 3 pkt. (10-11 tyg.) 4pkt. (12-15 tyg.) oraz 5 pkt. za 16 tygodni.

 • Przyznana punktacja jest ostateczna i nie podlega dyskusji lub odwołaniu.

 • Każdy uczestnik przez okres całego wyzwania tj. 16 tygodni gromadzi punkty na swoim koncie i zostaje umieszczony w rankingu wszystkich uczestników wedle zgromadzonych punktów. Ranking będzie aktualizowany na bieżąco po ocenieniu każdego zadania. i widoczny publicznie w poście na Facebook ’u MDK Sanok.

 • W przypadku plagiatu uczestnik odpada bezpowrotnie z zabawy.

 • Najlepsi w każdej kategorii zostaną nagrodzeni po zakończeniu wyzwania. Liczba osób nagrodzonych zależy od ilości aktywnych uczestników.

WYSYŁANIE PRAC I PUBLIKACJA:

Zgłoszenie prac do challenge 'u jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 • W publicznym rankingu, będą używane pseudonimy zamiast imion
  i nazwisk, dlatego każdy uczestnik ma obowiązek wymyślenia pseudonimu na potrzeby challenge ’u. Uwaga pseudonim, nie może zawierać fraz gorszący i uznawanych za wulgarne.

 • Dane personalne uczestnika są wyłącznie wykorzystywane do kontaktu z uczestnikiem w przypadku zdobycia nagrody oraz przydziału do kategorii, nie będą przekazane podmiotom trzecim.

 • Prace wysyłamy na e-mail mateusz.mdksanok@gmail.com do godziny 19.59 dnia (środy) w którym następuje publikacja kolejnego zadania. W przypadku wysłania w późniejszym terminie, prace będą odrzucone bez wyjątków.

 • Pierwszy e-mail powinien zawierać w tytule: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Horyzont Challenge, a w treści pseudonim uczestnika, wiek oraz nazwa szkoły do której uczestnik uczęszcza, tytuł tematu challenge ’u oraz załącznik z pracą. Kolejne prace proszę załączać jako odpowiedź do pierwszego maila, aby uniknąć problemów z dostarczeniem. W innym przypadku (nowej wiadomości) należy powtórzyć  procedurę z pierwszego maila.

 • Na każdy pierwszy e-mail, zostanie wysłany mail z akceptacją uczestnika z potwierdzeniem odczytania.

 • Wysłanie pracy, równoważne jest z akceptacją klauzuli RODO.

KLAUZULA RODO:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku Plac Św. Michała 6  w celu  przeprowadzania „Horyzont Challenge”. Dane obejmują moje imię, nazwisko, wiek. W przypadku zdobycia nagrody również, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury

38-500 Sanok, Plac św. Michała 6

tel. (013) 46 309 15

Facebook