Historyjka Wielkanocna Konkurs Plastyczny

Historyjka Wielkanocna Konkurs Plastyczny

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Nadesłane na konkurs prace mogą być wyłącznie w języku polskim.
 • Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa .
 • Zadaniem konkursowym jest stworzenie komiksu  o tematyce wielkanocnej.
 • Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby indywidualne:
  uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich .
 • Każdy uczestnik  może złożyć tylko jedną pracę konkursową. Format pracy A-3.  
  Na jednej planszy musi znajdować się przynajmniej 3 okienka.
  Nie wolno naklejać prac A3 na większe kartki!
 • Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów.

 • O wynikach konkursu zadecyduje jury powołane przez organizatora .
 • DECYZJE JURY SĄ NIEPODWAŻALNE I OSTATECZNE.
 • Lista nagrodzonych prac, zostanie ogłoszona  na stronie MDK
  i profilu na Facebooku.
 • Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

REGULAMIN

Facebook