FUNDACJA MÓJ ROZWÓJ – WYMIANA MŁODZIEŻY PL-UA

FUNDACJA MÓJ ROZWÓJ – WYMIANA MŁODZIEŻY PL-UA

Na prośbę naszych kolegów po fachu: ”

Fundacja Mój Rozwój z Sanoka wraz z Organizacja NGO „Ebbus” z miasta Dobryanka w Obwodzie Winnickim na Ukrainie byli organizatorami projektu edukacyjnego w ramach finansowanego przez Fundację Systemu Edukacji – Narodową Instytucję Zarządzającą Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży w Warszawie pt. „Musical Express – Pociąg do tolerancji”. Wymiana Młodzieży została zrealizowany w miejscowości Górzanka w woj. podkarpackim, gdzie gościnności udzieliło nam Schronisko Szkolno-Młodzieżowe. Celem projektu była edukacja poza formalną z zakresu tworzenia musicalu i obejmowała zajęcia teoretyczne i praktyczne dla młodzieży z Polski i Ukrainy. Zajęcia te były prowadzone z zakresu muzyki, śpiewu, wokalu, aktorstwa, ruchu scenicznego, tańca , charakteryzacji scenicznej– a w efekcie końcowym stworzeniem spektaklu, który został zaprezentowany publiczności na scenie znajdującej się na Stadionie Sportowym w Wołkowyji. Na koniec popisowego spektaklu zostali zaproszeni widzowie do wzięcia udziału we wspólnym odtańczeniu „belgijki”, bo pociąg tolerancji poprzez wykonywanie utworów wokalnych, muzycznych, aktorskich i tanecznych przejechał artystycznie przez wiele z krajów – sztuka nie ma granic i łączy narody, uczy akceptacji, tolerancji i integracji – właśnie takie przesłanie miał spektakl. Spektakl zakończył się oczywiście wspólnym z widzami tańczonym długim pociągiem, który z daleka zmierzał do Warszawy… czyli „jedzie pociąg z daleka….”, było wesoło, kolorowo, radośnie, bo takiego świata pragnie młodzież, pragniemy wszyscy!

Tego rodzaju nauczanie poza formalne ma wiele zalet, młodzież jest zaangażowana na każdym etapie projektu w działania, poznając kolejno sposób tworzenia dzieła scenicznego. W wymiarze społecznym – praca w międzynarodowym środowisku, odmiennym w wielu aspektach życia, daje możliwość przybliżenia w sposób rzeczywisty różnic, ich akceptacji i tolerancji. Dla młodych ludzi są to bardzo pożyteczne doświadczenia, dające im nowe spojrzenie na rzeczywistość , nawiązanie znajomości i przyjaźni. Młodzież wzajemnie przekazywała sobie wiedzę i umiejętności w przyjacielskiej atmosferze, co niewątpliwie było ogromnym atutem tego rodzaju projektu. Wszystkie zajęcia były prowadzone pod okiem liderów i instruktorów, którzy bacznie obserwowali osiągnięcia młodzieży i służyli pożytecznymi wskazówkami, które młodym ludziom pomagały w realizacji poszczególnych zajęć.

Wymiana Młodzieży trwała 10 dni od 22.08.2021 do 31.08.2021, w której wzięło udział 40 osób. Miejscowa młodzież również miała okazję odwiedzenia nas i wzięcia udziału w zajęciach, tym samym poszerzając integrację. W tym okresie młodzież także uczestniczyła w wyjazdach i wyjściach edukacyjnych. Miała okazję poznać zabytki miasta Lesko: Zamek Kmitów, Park z Muszlą Koncertową , Synagogę z wystawą sztuki żydowskiej, Kirkut Żydowski (cmentarz) oraz całą historyczną zabudowę miasteczka galicyjskiego. Oczywiście będąc w bliskiej odległości Zalewu Solińskiego poznała historię jego powstania, wraz z elektrownią wodną w Solinie. W wyjściu edukacyjnym miała okazję poznać stary zabytkowy Kościół Rzymsko-Katolicki w Górzance, który wcześniej był Greko-Katolickim, gdzie znajduje się bardzo dużo zabytkowych cennych ikon, perełką jest płaskorzeźbiony ikonostas (w świecie są tylko takie dwa – drugi jest w Moskwie). Dla młodzieży było to ogromnym przeżyciem. Te zabytkowe rzeczy zostały zgromadzone z Kościołów, które zostały zalane wodą podczas powstawania Zalewu Solińskiego.

Będąc w samym sercu Bieszczadów młodzież miała okazję w czasie wyjść edukacyjnych podziwiać dziewiczą przyrodę tego regionu Polski. Młodzież także brała udział w zajęciach, grach i zabawach integracyjnych, oraz zajęciach sportowych – celem tych działań była wzajemna integracja, akceptacja i tolerancja. Codzienne wieczorne podsumowanie działań pozwalało na określenie w jakim stopniu i zakresie postępuje ewaluacja. Cele programu zostały osiągnięte w stopniu zadowalającym, a młodzi ludzie prosili o zorganizowanie kolejnego programu, na który już mają pomysł, co dla nas jako organizacji było największą zapłatą i podziękowaniem za naszą pracę. Rozstanie uczestników Wymiany Młodzieży trwało dość długo, w oczach wielu były łzy, bo choć to krótki okres bycia razem, to młodzież bardzo wzajemnie polubiła się, a tolerancja, integracja i akceptacja została w pełni osiągnięta.”

– Kamil Frącek, Prezes Fundacji „Mój Rozwój”#Kultura#Sanok

Facebook