PLAC ŚW. MICHAŁA 6, 38-500 SANOK
+ 48 (13) 46 309 15
mdksanok@wp.pl

CENNIK ZAJĘĆ

Created with Sketch.

CENNIK OPŁAT ZA ZAJĘCIA
W MŁOZIEŻOWYM DOMU KULTURY
W ROKU 2021/2022

ZAJĘCIA RUCHOWE I TANECZNE

ZABAWY Z TAŃCEM
[ dzieci w wieku 3-5 lat ]
MIESIĄC – 30 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 8 PLN
CZAS TRWANIA – 60 min.
ZAJĘCIA BALETOWO-RYTMICZNE
[ grupa dzieci 3-4 lata ]
MIESIĄC – 30 PLN
POJEDYNCZY ZAJĘCIA – 8 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min.
ZAJĘCIA BALETOWO-RYTMICZNE
[ grupa dzieci 5-6 lat ]
MIESIĄC – 30 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 8 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min.
ZAJĘCIA TANECZNE
[ klasy I – III SP ]
MIESIĄC – 30 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 8 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min.
TANIEC NOWOCZESNY
[ dzieci + młodzież ]
MIESIĄC – 30 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 8 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.
LATINO GIRLS
[ młodzież szkół średnich ]
MIESIĄC – 30 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 8 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.
KLUB MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
[ dorośli ]
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 15 PLNCZAS TRWANIA – 90 min.
AEROBIK DLA KOBIET
[ dorośli ]
MIESIĄC – 50 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 60 min.
GIMNASTYKA DLA SENIORÓWMIESIĄC – 20 PLNCZAS TRWANIA – 60 min.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

KREATYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE
[ od 6 do 14 lat ]
MIESIĄC – 40 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 12 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.
GRAFIKA + RYSUNEK
[ dzieci + młodzież ]
MIESIĄC – 35 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.
RYSUNEK + MALARSTWO
[ dorośli ]
MIESIĄC – 40 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 12 PLN
CZAS TRWANIA – 180 min.
KURS PRZYGOTOWUJĄCY
NA EGZAMINY DO
SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

[ dzieci + młodzież ]
MIESIĄC – 35 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 150 min.
WARSZTATY PLASTYCZNE
DLA SENIORÓW
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 20 PLNCZAS TRWANIA – 120 min.
[ co drugi tydzień ]

ZAJĘCIA MUZYCZNE

ZAJĘCIA MUZYCZNEPOJEDYNCZE ZAJĘCIA – 7 PLN

ZAJĘCIA JEZYKOWE

JĘZYK ANGIELSKI
[ dzieci + młodzież + dorośli ]
MIESIĄC – 50 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 15 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min
JĘZYK FRANCUSKI
[ dzieci + młodzież + dorośli ]
MIESIĄC – 50 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 15 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min
KOŁO EDUKACJI LITERACKIEJ
[ dzieci 3-6 i uczniowie SP ]
MIESIĄC – 30 PLN
UCZESTNICY AK. MALUCHA-10 PLN
CZAS TRWANIA – 60 min
JĘZYK WŁOSKI
[ dzieci + młodzież + dorośli ]
MIESIĄC – 50 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 15 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AKADEMIA MALUCHA
[ dzieci w wieku 3-5 lat ]
MIESIĄC – 80 PLNCZAS TRWANIA – 4h dziennie
PRZYJAZNA MATEMATYKA
[ dzieci i młodzież ze SP ]
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 20 PLNCZAS TRWANIA – 45 min.
FOTOGRAFIA
[ dzieci + młodzież ]
MIESIĄC – 30 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.
ZAJĘCIA TEATRALNE
[ dzieci + młodzież ]
MIESIĄC – 30 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.

WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WARSZTATY FOTOGRAFICZNEOPŁATA 5 ZŁ / DZIECKOCZAS TRWANIA – 45 min.
WARSZTATY PLASTYCZNEOPŁATA 5 LUB 10 ZŁ / DZIECKO
[ opłata zależna od wybranego tematu zajęć ]
CZAS TRWANIA – 90 min.
WARSZTATY TANECZNEOPŁATA 5 ZŁ / DZIECKOCZAS TRWANIA – 45 min.

OPŁATY – CO I JAK

  • Opłat dokonuje się w sekretariacie lub przelewem na konto Młodzieżowego Domu Kultury.
  • Numer rachunku bankowego: 98 1130 1105 0005 2485 3720 0002
    W takim przypadku należy wpisać tytuł wpłaty w następujący sposób:

Imię i nazwisko uczestnika zajęć.
Rodzaj zajęć.
Nazwa miesiąca, za który dokonywana jest wpłata.

Przykład:
Anna Nowak, Akademia Malucha, marzec 2021

Opłaty należy dokonywać najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca /za bieżący miesiąc/.
Dziękujemy za terminowe i systematyczne wpłaty.

Facebook