Cennik zajęć

Created with Sketch.

Regulamin płatności z zajęcia

 1. Opłat dokonuje się w sekretariacie lub przelewem na konto Młodzieżowego Domu Kultury.
  Numer rachunku bankowego: 98 1130 1105 0005 2485 3720 0002

  W takim przypadku należy wpisać:
  Imię i nazwisko uczestnika zajęć. Rodzaj zajęć. Nazwa miesiąca, za który dokonywana jest wpłata.

  Przykład:
  Anna Nowak, Akademia Malucha, marzec 2021
 2. Wpłat należy dokonywać najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca za bieżący miesiąc.
 3. Nie stosujemy odliczeń w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, z wyjątkiem nieobecności instruktora, przerw świątecznych czy ferii zimowych.
 4. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie miesięcznej nieobecności dziecka, na podstawie czego będzie dokonane odliczenie płatności.
 5. Nieusprawiedliwiona miesięczna nieobecność nie zwalnia z wniesienia opłaty miesięcznej.
 6. W przypadku zalegania z opłatnością za zajęcia przekraczające 2 miesiące, instruktor może wykreślić uczestnika z zajęć.
 7. Nie przewiduje się zwrotu opłat w przypadku rezygnacji z zajęć.
 8. Obecność uczestników zajęć odnotowywana jest w dzienniku zajęć prowadzonym przez instruktorów.
 9. Jest możliwość dokonywania wpłat za kilka miesięcy zajęć.

Facebook