PLAC ŚW. MICHAŁA 6, 38-500 SANOK
+ 48 (13) 46 309 15
mdksanok@wp.pl

CENNIK ZAJĘĆ

Created with Sketch.

CENNIK OPŁAT ZA ZAJĘCIA
W MŁOZIEŻOWYM DOMU KULTURY
W ROKU 2022/2023

ZAJĘCIA RUCHOWE I TANECZNE

ZABAWY Z TAŃCEM
[ dzieci w wieku 3-5 lat ]
MIESIĄC – 40 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 60 min.
ZAJĘCIA BALETOWO-RYTMICZNE
[ grupa dzieci 3-4 lata ]
MIESIĄC – 35 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min.
ZAJĘCIA BALETOWO-RYTMICZNE
[ grupa dzieci 5-6 lat ]
MIESIĄC – 35 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min.
ZAJĘCIA TANECZNE
[ klasy I – III SP ]
MIESIĄC – 35 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min.
TANIEC NOWOCZESNY
[ dzieci + młodzież ]
MIESIĄC – 40 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.
LATINO GIRLS
[ młodzież szkół średnich ]
MIESIĄC – 40 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.
KLUB MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
[ dorośli ]
MIESIĄC – 80 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 15 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.
AEROBIK DLA KOBIET
[ dorośli ]
MIESIĄC – 50 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 60 min.
GIMNASTYKA DLA SENIORÓWMIESIĄC – 20 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 5 PLN
CZAS TRWANIA – 60 min.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

KREATYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE
[ od 6 do 14 lat ]
MIESIĄC – 40 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 12 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.
GRAFIKA + RYSUNEK
[ dzieci + młodzież ]
MIESIĄC – 40 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.
KURS PRZYGOTOWUJĄCY
NA EGZAMINY DO
SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

[ dzieci + młodzież ]
MIESIĄC – 40 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 150 min.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Z UKRAINY
MIESIĄC – 30 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.

ZAJĘCIA MUZYCZNE

ZAJĘCIA MUZYCZNEPOJEDYNCZE ZAJĘCIA – 10 PLN

JĘZYKI OBCE

JĘZYK ANGIELSKI
[ dzieci + młodzież + dorośli ]
MIESIĄC – 60 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 15 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min
JĘZYK FRANCUSKI
[ dzieci + młodzież + dorośli ]
MIESIĄC – 60 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 15 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min
JĘZYK WŁOSKI
[ dzieci + młodzież + dorośli ]
MIESIĄC – 60 PLN
POJEDYNCZE ZAJĘCIA – 15 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

AKADEMIA MALUCHA
[ dzieci w wieku 3-5 lat ]
MIESIĄC – 90 PLNCZAS TRWANIA – 4h dziennie
EDUKACJA LITERACKA
[ grupa młodsza dzieci 4-6 ]
MIESIĄC – 30 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min
EDUKACJA LITERACKA
[ starsza dzieci 7-14 ]
MIESIĄC – 30 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 60 min
EDUKACJA LITERACKA
[ egzamin 8-klasisty ]
MIESIĄC – 40 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min
PRZYJAZNA MATEMATYKA
[ dzieci i młodzież ze SP ]
MIESIĄC – 100 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 25 PLN
CZAS TRWANIA – 45 min.
FOTOGRAFIA
[ dzieci + młodzież ]
MIESIĄC – 30 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.
ZAJĘCIA TEATRALNE
[ dzieci + młodzież ]
MIESIĄC – 30 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 60 min.
ZAJĘCIA TEATRALNE
[ dorośli ]
MIESIĄC – 30 PLN
PRÓBNE ZAJĘCIA – 10 PLN
CZAS TRWANIA – 90 min.

WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WARSZTATY FOTOGRAFICZNEOPŁATA 7 ZŁ / DZIECKOCZAS TRWANIA – 45 min.
WARSZTATY PLASTYCZNEOPŁATA 7 -15 ZŁ / DZIECKO
[ opłata zależna od wybranego tematu zajęć ]
CZAS TRWANIA – 90min.
WARSZTATY TANECZNEOPŁATA 5 ZŁ / DZIECKOCZAS TRWANIA – 45 min.

OPŁATY – CO I JAK

  • Opłat dokonuje się w sekretariacie lub przelewem na konto Młodzieżowego Domu Kultury.
  • Numer rachunku bankowego: 98 1130 1105 0005 2485 3720 0002
  • Nie stosujemy odliczeń w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, z wyjątkiem nieobecności instruktora.

    W takim przypadku należy wpisać tytuł wpłaty w następujący sposób:

Imię i nazwisko uczestnika zajęć.
Rodzaj zajęć.
Nazwa miesiąca, za który dokonywana jest wpłata.

Przykład:
Anna Nowak, Akademia Malucha, marzec 2021

Opłaty należy dokonywać najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca /za bieżący miesiąc/.
Dziękujemy za terminowe i systematyczne wpłaty.

Facebook