„Bardzo Młoda Kultura”

„Bardzo Młoda Kultura”

Młodzieżowy Dom Kultury był partnerem projektu „Bardzo Młoda Kultura” realizowanego przez II LO w Sanoku. Nasi pracownicy: Małgorzata Biega-Węgrzyn prowadziła zajęcia z projektowania, krojenia i szycia mundurków uczennic i uczniów przedwojennego gimnazjum, natomiast Mateusz Kulikowski zajął się stroną graficzno-fotograficzną projektu oraz opracowaniem fotoksiążki z materiałów pozyskanych przez uczniów.
Autorka i koordynatorka projektu – polonistka II LO dr Jolanta Mazur – Fedak.
Celem projektu było:
– wzmocnienie roli edukacji kulturowej przez wykorzystanie potencjału kultury,
– rozwój współpracy pomiędzy środowiskami kultury i edukacji,
– pobudzenie: kreatywności, innowacyjnego działania, kompetencji medialnych i komunikacyjnych osób działających w tych sektorach.

Facebook