WARSZTATY TEATRALNE

Joanna Kłopotowska-Per instruktor

Zajęcia prowadzi – Joanna Kłopotowska-Per

(10-18 lat), to zajęcia teatralne w MDK, które przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W programie zajęć:
– nauka poprawnej wymowy (oddech przeponowy, emisja głosu i ćwiczenia dykcyjne)
– praca z ciałem
– improwizacje zbiorowe i indywidualne
– scenki na zadany temat ( konsultacje w doborze repertuaru)
– interpretacje wybranych tekstów ( klasycznych, współczesnych, piosenek)
– czytanie dramatów z podziałem na role
– praca z etiudami (obrazy sceniczne, pantomima, improwizacja)
– tworzenie własnych spektakli teatralnych