TANIEC LUDOWY

Anna Słapińska instruktor

Zajęcia prowadzi – Anna Słapińska

Celem zajęć koła tańca ludowego jest przybliżenie dzieciom i młodzieży tańców, strojów i tradycji polskich.

Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu, w dwóch grupach wiekowych( zapraszamy dzieci d 6 roku życia). W grupie młodszej będziemy się uczyć tańców polskich w formie prostych, zabawowych schematów tanecznych.
Grupa starsza zajmować się będzie nauką trudniejszych tańców, kroków i figur połączonych w układy choreograficzne.
Uczestnicy będą tworzyć zespół tańca ludowego, którego głównym celem będzie przygotowanie układów, które będą prezentowane na różnych przeglądach, konkursach oraz imprezach okolicznościowych przez MDK.