ESTETYKA CZYLI FILOZOFIA PIĘKNA

Kamila Mackiewicz-Rossmanith instruktor

Zajęcia prowadzi – Kamila Mackiewicz-Rossmanith

Estetyka czyli filozofia piękna

 

„Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe i biada takim strukturom, w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek”

Zbigniew Herbert

Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych ujęciem piękna w kategoriach historycznych zmian, ewolucji w jego rozumieniu, odnoszeniem pojęcia piękna do sytuacji realnej rzeczywistości, powiązaniem percepcji piękna, wrażliwości estetycznej z rozwojem intelektualnym i  emocjonalnym. Estetyka czyli poznanie zmysłowe przybliża do wartości estetycznych, jako nauka zajmuję się tzw. Sytuacją estetyczną. W ramy sytuacji estetycznej wchodzą artysta (twórca), proces twórczy, dzieło sztuki, odbiorca, proces percepcji sztuki oraz wartości estetyczne. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisać relacje pomiędzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej, podjąć próby dotarcia do piękna, polemizować nad indywidualnym pięknem subiektywnym a kolektywnym odbiorem.

 Stawać się człowiekiem świadomym estetycznie, to podwyższać swoją wrażliwości w ogóle, to jest cel nauki o pięknie. Jednostkowa wrażliwość  jest gwarantem cywilizowanego społeczeństwa.

Nasze spotkania mają być dyskusją nad sensem kreowania piękna w sobie i na zewnątrz, w oparciu o analizę tekstów źródłowych filozofii estetyki, teorii sztuki i teorii poetyki.

Zajęcia dla młodzieży ponadgimnazjalnej, studentów, dorosłych.