BALET

Dzieci przez zabawę poznają podstawy baletu , rytmiki oraz rozwijają koordynację słuchowo-ruchową.