Z całego serca dziękujemy za wsparcie!

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku

Poniżej zamieszczamy oryginalny  list, który środowisko artystyczne Sanoka wystosowało do  Pana  Starosty ,Zarządu oraz Radnych  Powiatu Sanockiego. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za słowa skierowane pod naszym adresem i pełni nadziei, że nasza praca zostanie doceniona…

 

Szanowni Państwo
Starosta,
Zarząd oraz Radni
Powiatu Sanockiego

 

W związku z informacją o planowanym ograniczeniu lub zamknięciu MDK w Sanoku chcielibyśmy wyrazić nasz niepokój. Zdając sobie oczywiście sprawę z konieczności czynienia oszczędności szczególnie w czasie, gdy władza centralna obciąża nowymi kosztami samorządy, jesteśmy przekonani, że cięcia te nie mogą godzić w ludzi, szczególnie tych najmłodszych, o których rozwój, bezpieczeństwo i przyszłość jesteśmy zobowiązani dbać.

Gdyby MDK był placówką nieuczęszczaną, pustą i nikomu niepotrzebną, pozbawioną też ciekawej oferty, zamknięcie lub ograniczenie go byłoby racjonalnym wyborem. Tak jednak nie jest. MDK od lat jest miejscem, które z trudem (ze względu na trudne warunki lokalowe) jest w stanie przyjąć masę dzieci i młodzieży zainteresowanych ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Kolejne pokolenia znajdują w MDK-u inspirację, przyjaźń, poczucie bezpieczeństwa. Nie są to może tradycyjnie rozumiane zadania kulturalne, ale taki właśnie, jest charakter i zadania tej placówki. MDK w ten sposób odpowiada na faktyczne potrzeby swoich podopiecznych, kiedy trzeba jest domem kultury, innym znów razem stanowi rodzaj świetlicy. Z pewnością daje dzieciom i młodzieży drugi, bezpieczny dom, co ważne szczególnie wtedy, gdy ten pierwszy, rodzinny dom przeżywa trudności. Spotkania tu stają się dla uczestników zarazem bazą, mocną podstawą, jak i trampoliną do dalszych własnych poszukiwań i rozwoju. Spotkania wzmacniają poczucie własnej wartości, wiarę w siebie, dają radość z bycia częścią grupy, społeczności, uczą zasad przebywania w niej, inspirują – to wszystko stanowi dopiero właściwy grunt pod dojrzałe uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

W dzisiejszym świecie dzieci i młodzież dotykają przeróżne nowe patologiczne zjawiska, jak choćby eurosieroctwo. Wielu młodych ludzi czuje się wyalienowanych, samotnych, nie rozumiejąc otaczającego świata uciekają w internet, czy używki. Budowanie bezpiecznych wspólnot, środowisk, w których – w atmosferze wzajemnego szacunku i poczuciu bezpieczeństwa – można czynić pierwsze kroki w poznawaniu świata kultury, gdzie można w nieskrępowany sposób wyrażać się twórczo, jest pierwszą potrzebą. Jako dorośli jesteśmy zobowiązani tworzyć takie przestrzenie. Można powiedzieć, że w dzisiejszym świecie budowanie „kultury włączania”, czyli działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji, są pilnym i priorytetowym zadaniem. Szlaki przetarł nam wielki pedagog Janusz Korczak. Sanocki MDK, zdaje się od lat podążać tą właśnie drogą, rozpoznając aktualne, najistotniejsze potrzeby dzieci i młodzieży i próbując na nie odpowiedzieć w miarę swoich możliwości. Wielu z nas doświadczyło tego osobiście. Wyrażamy także wdzięczność MDK-owi za otwartość i umiejętność dobrej współpracy z każdym z nas, wychodzenie na przeciw potrzebom, oczekiwaniom, otwartość na nowe pomysły i inicjatywy, dawanie przestrzeni każdemu, kto chce się podzielić swoją twórczością.  Dzięki temu oferta działań w MDK-u jest tak bogata i zróżnicowana. Od kółek zainteresowań rozwijających konkretne umiejętności, uzupełniających edukację szkolną, po spotkania muzyczne, poetyckie, ciekawe wystawy plastyczne, które dają szansę prezentacji zarówno dyplomowanym artystom, jak i artystom offowym. MDK staje się, dzięki swej otwartości, miejscem spotkania i dzielenia, także międzypokoleniowego.

             Zwracamy się z prośbą do organów prowadzących placówkę o ponowne rozpatrzenie swojej decyzji i wzięcie odpowiedzialności za losy i rozwój wielu młodych ludzi, którzy tam właśnie znajdują wsparcie.

Sanok, październik 2016 r.

Środowiska twórcze

 

Facebook