JĘZYK WŁOSKI

Rozkład Czasowy Wydarzenia (2)

Piątek
-
Dorośli ( początkująca)

Środa
-
J. Włoski początkujący 15 lat