POETYCKI MDK

Cykl spotkań odbywający się raz w miesiącu dla osób „uzależnionych” od  poetyckiej formy wyrazu. Każde spotkanie poświęcone jest Jednemu Poecie. Uczestnicy czytają wiersze i dyskutują nad nimi. Poezja którą prezentujemy pochodzi z całego świata i obejmuję zakresem czasowym XX i XXI wiek.

Spotkania odbywają się w pierwszy lub ostatni czwartek każdego miesiąca.

Prowadzący: Kamila Mackiewicz-Rossmanith