Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

MDK informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Sanoku,  przy ul. Plac Świętego Michała 6, reprezentowany przez Dyrektora MDK. 
2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 992) w celu realizacji zadań  przez MDK .
3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upowaznione na podstawie przepisów prawa.
4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia w tym celu może zwrócić się na piśmie w trybie wspomnianej w ustawie do Dyrektora MDK. 
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także do udzielenia zgody lub jej cofnięcia w każdym momencie.