Finisaż wystawy prac uczestników zajęć plastycznych!