FILOZOFIA – PRZYGOTOWANIE DO MATURY I NIE TYLKO…

Filozofia – przygotowanie do matury i nie tylko…

Zajęcia skierowane do wielbicieli myślenia. Starające się oddać ewolucję myślenia filozoficznego w ujęciu historycznym oraz problemowym.

Analiza tekstów źródłowych, dyskusje są podstawą zajęć.

Grupa docelową są uczniowie, którzy chcieliby pisać maturę z filozofii, ale nie tylko –  uczestnikami mogą być wszyscy chcący wkroczyć w fascynujący świat filozofii.

Zajęcia dla młodzieży ponadgimnazjalnej.